KLANKSCHAAL MASSAGE VOLGENS

PETER HESS METHODE             

Intro

Aan de klankmassage ligt oeroude kennis over de werking van klanken ten grondslag, die al 5000 jaar geleden in de vedische heelkunde in India werd gebruikt. Volgens oosterse voorstelling ontstond de mens uit klank, is dus klank. Alleen die mens die met zichzelf en zijn omgeving in harmonie leeft, is daarna in staat, zijn leven vrij en creatief vorm te geven.

Peter Hess, pedagoog en ingenieur in de technische wetenschap, heeft de klankschaalmassage vanaf 1984 tijdens jarenlang onderzoek en praktijk ontwikkeld en aangepast aan de behoeften van mensen in het Westen. De toepassingen reiken van zachte, maar diep werkzame ontspanning, tot aan het doelgericht inzetten bij pedagogie, therapie, wellness, stervensbegeleiding, rouwverwerking, zwangerschap, complementaire zorg evenals bij veel helingsprocessen.

Voor de klankschaalmassage heeft Peter Hess therapie-klankschalen ontworpen. Deze klankschalen bestaan uit 12 soorten metaal, dit in tegenstelling tot de meeste klankschalen die maximaal uit 7 soorten metaal bestaan. Hierdoor en door de juiste verhoudingen van deze 12 soorten metaal is er een diepere trilling meetbaar en voelbaar. 

 

De Peter Hess Klankmassage

* biedt een omvangrijk klankaanbod door de veelvuldige boventoon rijke, harmonische en natuurlijke klanken van de klankschalen.

* maakt diepe ontspanning mogelijk, omdat klank het oorspronkelijke vertrouwen van de mens aanspreekt, en daarmee de bereidheid tot loslaten.

* harmoniseert door klanken, zacht ieder afzonderlijk lichaamsdeel

* kan de gezondheid bevorderen, de lichaamswaarneming verbeteren en de herkenning en nut aan de eigen zelfhelende krachten ondersteunen.

* maakt een positieve beïnvloeding mogelijk van het zelfbewustzijn, creativiteit en scheppingskracht.

* werkt totaal in op lichaam, ziel en geest

 

Hoe werkt de Peter Hess klankschaalmassage

Na een informatief intakegesprek mag je gekleed, het liefst in gemakkelijk zittende kleding, liggend plaats nemen op de massagetafel. Eerst ga je op je buik liggen en wordt de klankschaal op je lichaam geplaatst en zacht aangeslagen en breid dit langzaam uit naar maximaal 3 klankschalen. Daarbij worden verschillende soorten klankschalen gebruikt die bij de afzonderlijke lichaamsgebieden passen.  Op deze manier wordt men zich als 'instrument' bewust wat nodig is om goed gestemd te blijven. Het gehele lichaam komt op deze manier in een harmonische trilling en ontspant diep. Deze trilling is op een dieper niveau goed merkbaar omdat het menselijk lichaam voor ca. 75% uit water bestaat. In de voortgang van de klankmassage wordt er zachtjes aan je gevraagd om te draaien naar rugligging zodat de klankmassage voortgezet wordt aan de voorzijde van het lichaam. De klankmassage wordt door de 'ontvanger' doorgaans zeer goed geaccepteerd, als weldoend ervaren en genoten.

Een afsluitend nagesprek geeft je de mogelijkheid om jouw ervaringen tijdens de klankmassage mee te delen. Zo kunnen ook aandachtspunten voor de volgende behandeling worden besproken en genoteerd. 

 De klankmassage volgens de Peter Hess methode is zeer ontspannend en stimuleert vooral het eigen herstellend vermogen van het lichaam. Tijdens een klankmassage ontstaat een atmosfeer van zekerheid en geborgenheid. De klank en trilling nodigen je uit om dichtbij en dieper bij jezelf te komen. Stress, angsten, zorgen, twijfel en alle andere gevoelens, die negatief op onze gezondheid inwerken, kunnen worden losgelaten. We nemen ons lichaam en onze behoeften weer bewust waar. De vaak ronddraaiende gedachten komen tot rust en onze ziel ervaart ruimte voor ontwikkeling.

Als je ontspannen bent en meer in harmonie bent met jezelf en je omgeving, voel je je zekerder en krijg je meer zelfvertrouwen. Dit is de basis voor het ontspannen kunnen zien, horen, voelen, bewegen en waarnemen, en ben je in staat beter om te gaan met stress en angst. Vanuit dit vertrouwen is het makkelijker om keuzes te maken die goed zijn voor jou.

Voor het afbouwen van stress en de bevordering van de gezondheid zijn in de regel acht tot tien behandelingen in een- of twee wekelijkse sessies voldoende.

De methode die Peter Hess ontwikkeld heeft is een bijzondere methode en wordt naast ontspanning ook ingezet bij pedagogie, therapie, wellness, complementaire zorg, rouwverwerking, stervensbegeleiding, zwangerschap en is geschikt voor alle leeftijden.